Manyavar & Mohey stores Near 21, Park St, Taltala, Kolkata, West Bengal 700016, Mother Teresa Sarani, Kolkata, 700020