Manyavar & Mohey stores In Bada Chauraha, Kanpur, Uttar Pradesh