Manyavar & Mohey stores In Bareilly, Uttar Pradesh