Manyavar stores Near Gantasalavari Road, Vijayawada, 520010