Manyavar stores Near Court Road, Anantapur, 515001