Manyavar stores Near Allipuram Main Road, Visakhapatnam, 530020